Insight & Knowledge

The Growth Agenda #018: Mikkel & Martin – Sales Plays

I denne episode taler de to partnere i Kvadrant Consulting, Mikkel og Martin, om Sales Plays.
I denne episode taler de to partnere i Kvadrant Consulting, Mikkel og Martin, om Sales Plays.  De kommer vidt omkring og taler blandt andet om:
  • Hvorfor Sales Plays er relevante for B2B salgsorganisationer
  • Hvordan kommercielle organisationer praktisk kan udvikle og anvende Sales Plays.
  • Hvornår en data-drevet tilgang til sit arbejde med Sales Plays bliver en nødvendighed og hvordan man lykkedes med det.
Rigtig god fornøjelse.
About the author
Picture of Mikkel Bach-Andersen
Mikkel Bach-Andersen
Mikkel has has 12+ years of experience of consulting B2B companies. He has a functional focus on brand strategy, value propositions, segmentation, organizational design, commercial strategy, product launches and deal acceleration.