CRO 021: Brian & Mikkel – Recession

I denne episode taler de to partnere i Kvadrant Consulting, Mikkel og Brian, om roller i marketing.
I denne episode taler de to partnere i Kvadrant Consulting, Mikkel og Brian, om roller i marketing. De taler blandt andet om:
  • Er nye roller som growth officers, hackers og data scientists kommet for at blive eller er de splid af tid?
  • Fordele og ulemper ved specialister vs. generalister.
  • En CMO´s rolle i en fragmenteret og specialiseret marketingfunktion.
Rigtig god fornøjelse.

About the author

Brian Andersen
Brian Andersen
Brian is an expert in B2B sales & marketing and digital transformation. His focus in Kvadrant is on all aspects of revenue marketing, close collaboration with sales, and building digitally competent organisations.

Contact the author here...